Ineza izana igisubizo -Irénée Ruhogo

Benedata akenshi Imana ijya yibuka Ineza y’Umuntu ,Hari imirimo ukora maze igakora Ku mutima w’Imana. “INEZA IZANA IGISUBIZO” Umunsi Umwe Abraham abona abantu abagirira neza,aboza ibirenge abaha n’udutsima twokeje ,ntiyari azi ko Ari abamariyika agiriye…