Dore uburyo wakira inkovu ku ruhu

honey and lemon; Shutterstock ID 73665493; Job (TFH, TOH, RD, BNB, CWM, CM): TOH

Bitewe n’uko abantu bakunze guca intege abandi bantu bafite inkovu bababwira ko inkovu bafite zitavaho kandi ari ikintu kibangamira abantu aho bava bakagera ,kikaba kandi ngikunze kwitwa inenge k’umuntu, ubu rero ni uburyo wakoresha ukura inkovu ku ruhu rwawe.

Uyu umunsi Tsapa Fashion.com twabateguriye uburyo bubiri ushobora gukoresha ukuraho inkovu ziri ku mubiri, yaba mu maso cyangwa ku maguru n’ahandi hose inkovu yaba iherereye.

Gukoresha indimu

Iyo ugihe gukura inkovu ku ruhu rwawe ukoresheje indimu urayifata ukayisaturamo kabiri ugafata amazi yayo ukajya uyasiga kuri ya nkovu nyuma y’igihe uzasanga inkovu yawe ijyenda isibangana buhoro buhora kuko indimu ifite akamaro ko kubaka uruhu rwangiritse rukamera neza cyane.Ibi bikaba byiza iyo ubikoze ugiye kuryama kandi ukabikora kenshi buri munsi. Ibi rero bizatuma uruhu rusubira uko rwari rumeze.

Gukoresha ubuki

Ubuki nabwo buri mu bintu byagufasha gusibanganya inkovu yawe aho ubufata ugiye kuryama ukabusiga ahari inkovu nyuma y’igihe runaka inkovu ijyenda isibangana ibi kandi biba byiza iyo ubikoze buri gihe.

Nizereko umuntu ufite inkovu imubangamira yaba yabonye umuti wa mufasha gukuraho inkovu, kuko byakunze kugaragarako inkovu itera umuntu kuba yagira imfunwe mu bantu, ibi kandi tukurangiye akaba ari ibintu wabona byoroshye. Niba rero warufite inkovu yanze gusibangana ubu noneho wabonye igisubizo.

Manzi

Read Previous

Menya akamaro ko gukoresha indimu mu buzima bwa buri munsi

Read Next

Ese Kwizera ni iki mu buzima bw’Umukristo

One Comment

  • Byiza cyane tuzajya tubikoresha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *