Umutwaro Yesu akwikoreza ni wowe

Mwese abarushye n’abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitimayanyu, kuko kunkorera kutaruhije, n’umutwaro wanjye utaremereye. Matayo 11.28-30.

Hari igitekerezo kimwe cy’abagabo bari berekeje mu gihugu cyari hakurya y’uruzi ariko buri wese yagombaga kugenda ahetse umusaraba we, ubwo bari munzira bagenda, umugabo umwe yitegereje uwe musaraba abona nimuremure kandi ni mugari ikindi kandi yumvaga umuremereye.

Yaje kunguka igitekerezo cyo kuwugabanyaho ngo arebe ko wamworohera, arabikore yumva hari ikigabanutse, ageze imbere gato arongera yigira inama yo kongera gukataho gato arabikora.

Bagenzi be barihangana bemera kwikorera imisaraba yabo uko iri, nuko bageze imbere kuri rwa ruzi bose barahagarara bararebana bibaza uko bari buhace birabayobera, ariko umwe muri bo yunguka igitekerezo arambura wa umusaraba we abona harakwiriye nuko awambukiraho n’ababandi bose babigenza uko, ariko umwe wawugabanyije agezweho asanga yawukataguye ata umutwe ntacyo agikoze nuko abandi baragenda we arasigara.

Abantu benshi batekereza ko umutwaro Yesu abikoreza uba uremereye, nyamara haba hari impamvu awuguhaye, abandi ugasanga batekereza ko ari ibintu bigoranye bibangamye cyangwa se umuntu aburiramo amahoro ariko ukuri nyako ni uku: kuko kunkorera kutaruhije, n’umutwaro wanjye utaremereye. Matayo 11.28-30

Iyo ukora umurimo w’Imana wumva uvunika ukivovota, wumva ubonye ikindi ukora byo wabireka mbese bimeze nko kubura ikindi ukora, burya uravunika, ni hamwe usanga umuntu ahora yivovota yibaza igihe bizarangirira ariko burya iyo umuntu abikora ari umutwaro kandi yumva abikunze ntabwo bimuvuna.

Yesu ntabwo yaha umuntu ibintu adashobora. Ikindi Imana ikunyuza mubikomeye bitewe nicyo ishaka, impamvu Imana yemera kukwikoreza umutwaro runaka nuko iba ibona ko biri ngombwa kandi ko bizakugirira akamaro.

Hari umudamu wakundaga kurira cyane avuga ati ‘’Imana irankabiriza, aho mba nageragerejwe’’, rimwe Imana imujyana mu iyerekwa imwereka imisaraba myinshi harimo iy’abantu batandukanye imusaba gutoramo uwo ashaka ariko muri yose yasanze uwe ari wo wonyine abasha guterura kuko indi yo nta nuwo yabashije kunyeganyeza.

Icyo dusabwa ni ukwihangana no kwemerera Yesu akadutegeka ubundi tukakira imitwaro aduhereza kuko we ubwe arabizi ko itaremereye, niyo mpamvu azadushoboza kuyikorera, Amen

Manzi

Read Previous

Ese ufite icyo wakwibutsa Imana mu bihe bikomeye

Read Next

Amazi ni umuti ukomeye ku buzima bwawe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *