Iyo atagira benese ,inzovu yari imwirengeje!

Ngo igihe kimwe, umuvandimwe yatewe n’inzovu, nuko ngo benese bayibonye bose bafata amacumu uwa mbere akayitera , uwa kabiri akayitera irindi, uwa gatatu akayitera irindi , mu gihe ikiyegeranya ngo yongere igaruke undi akayikubita irindi , gutyo gutyo ….muri make iyo uwo muvandimwe atagira bene se inzovu yari imwivuganye, cyangwa iyo aza kuba wenyine, byari birangiye, ariko bahagurukiye rimwe mu murunga w’urukundo barwanya inzovu .

“ Nuko Petero arindirwa munzu y”imbohe, ariko ab’Itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y’abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y’imbohe. Nuko marayika w’Umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka munzu, marayika akomaPetero mu mbavu, aramukangura ati “ Byuka n’ingoga”iminyururu imuva ku maboko iragwa” Ibyakozwe n’intumwa 12: 5-7

Imana ishimwe .Ibyo bigereranwa n’umuvandimwe wahuye n’ikibazo, kiza gifite uburemere nk’ubw’inzovu, mu by’ukuri icyo kibazo mu buzima busanzwe kitamusiga, ku bantu bazi inzovu ubunini bwayo, ubugari bwayo, nukukumira bunguri, ariko kubera bene se, yajya kubona akabona ikibazo kirarangiye agashima Imana.

Yesu ajya gusubira mu ijuru yasize avuze ngo urukundo nirwo bazatumenyeraho ko turi abigishwa be. Imana ishimwe, Petero rero nawe ari mu kigeragezo, ngo ab’Itorero bagira umwete wo kumusengera, iyo ukomeje gusoma kino gice, usanga ngo bararaye mu masengesho bamusengera, nuko ngo Imana imaze gukora igitangaza, Petero yerekeje aho bari baraye basenga ngo bamubonye bashima Imana .

Muri make bananiwe gusinzira , bifatanya na Petero mu ngoyi yari arimo, kandi Imana yumvise gusenga kwabo. Imana ishimwe

Hari indirimbo y’igiswahili ivuga ngo “ Ukiona niko kwenye shida, niombee,ujue kwa maombi yako mimi nitashimama, ujue kwa maombi uyako nitabalikiwa” Nubona ndi mu kibazo, nsengera kandi umenye neza ko kubw’amasengesho yawe nzashobora gukomera, kubw’amasengesho yawe, nzabona umugisha”

Si ugusenga rero gusa, kuko bibiliya ijya itubwira ngo, sibyo, kubona umuvandimwe uri mu kibazo ( watewe n’inzovu) ngo umusengere gusa, nurangiza umubwire ngo ugende amahoro mwene Data ususurukirwe, kandi wowe muri iyo minsi utekanye nta gitero cy’inzovu ufite. Ijuru ridusure.

Twasomye ko ngo bene se buri wese yakuyeyo icumu akajya atera iyo nzovu, mbese babujije inzovu kumwica nubwo yarije ari simusiga!!!!!! Ifite amakare, itinyitse kubera ubunini n’induru ….

Nshuti yanjye muvandimwe, wowe se bimeze bite? Ni inzovu iguteye! Cyangwa wowe uratekanye simbizi! Niba se utekanye, nta muvandimwe uzi utewe n’inzovu watabara ukoresheje ibyo Imana yaguhaye, teraho nawe agacumu kawe ku kibazo cye , humura dukorera Imana izi guhemba abakoze ibyiza.

Utewe se n’inzovu, “ Ariko Siyoni aravuga ati “ Yehova yarantaye, Uwiteka yaranyibagiwe” Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa” Yesaya 49: 14-15

Ubuzima bunezeza Imana || Bishop Masengo Fidele

Kora SHARE USangize abandi iyi nyigisho

Read Previous

Yesu arakubwira ngo nugumana nawe ntacyo uzaba

Read Next

Siko bizaba ntawo mu bamutegereza uzakorwa n’isoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *