Icyikurimo gifite agaciro kuruta icyikuriho

Ufite uwo Mwana ni we ufite ubwo bugingo, naho udafite Umwana w’Imana nta bugingo afite. 1 Yohana 5:12

Reka tuvuge itandukaniro ryo kuba muri Yesu no kuba kuri Yesu

Umuntu udafite Yesu ameze nkimodoka idafite shoferi Abakristo benshi barikuri Kristo ark Kristo ntari muribo ninayo mpamvu bavuga Yesu kumunwa ark atari mumutima kuko ufite uwomwana afite ubugingo naho utamufite uwo mwana ntabugingo ufite

Reka ngereranye kugira Kristo muriwowe nkumugore utwite iyo umugore atwite haribimuranga

Arahurwa kdi iyo yahuzwe aragwa nokuruka Arararikira Ahindura imyitwarire imyambarire .imigendere ikimurimo kiramuhindura nicyo kimuyobora mbese haribyo aba atacyambara haribyo aba atakirya . kuko ikirimuriwe gitandukanye nikiri kuri we

Uko niko nabakristo barimo Kristo bakwiye kwitwara bakagira ibyo bahurwa ndetse bikabatera kuruka burundu bakareka umwana ngo a kure kuko ufite uwomwana haruko yambara.haruko yitwara . haruko avuga mbese harimyambaro ahurwa aribyo kunywa ahurwa naho utarahuzwe a ririra. arinywera mbese ibije byose yishyirira munda

Ikibazo Itorero rifite nuko Abakristo bavuga Kristo ubariho ark utabarimo ikizabakubwira nuko batigeze bahurwa nkabafite uwo mwana mbese ntibigeze batwita bameze nkababagore bitwitisha ntakibarimo ninayo mpamvu ibije byose baririra ibije byose barinywera bazana kambuca bakinywera bazana suruduwiri bakinywera kuberako ntamwana urimuribo satani yuririye aho ahindura ibintu byose ngo ni O ,

Alcoholic byatumye ibintu byose babitagatifuza barabiziruye naje gusanga nsanga nizimvururu bakunze kuvuga ngo nibomboribambori mumatorero abantu baribeshe ngo bafite uwomwana bagenda bata umuco witorero bahinduka nkabandi bose barivanga ntumenye gutandukanya abakijijwe nabadakijijwe ark ibyobyose nuko ntawo mwana bafite kuko u mufite mugihe nkiki yavuga make yagabanya urusaku ahubwo agafata umwanya wogusenga ninayo mpamvu Imana yavuze ngo Ezekiyeli 22:30. Kandi nashatse umuntu muri bo wasana inkike, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye.nuko ntawo mwana bafite, Yesu tabara Itorero ryawe

Reka mbabwire ngo Ufite uwomwana uretse nubugingo afite na amahoro kuko umwana afite se kdi se niwe utanga amahoro niwe utanga ubukire niwe utanga icyubahiro

Yohana 15;7 Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa.

uzarebe umugore utwite iyo ageze kumurongo bose baraberereka agatambuka iyo ageze muri bus bahagaze a bicaye barahaguruka mbese aho ageze hose baramuhagurukira

Benedata nimureke dutunge Yesu muritwe twe kugira Yesu wizina kuko ikikuriho gitandukanye nkikurimo reka twe kwitwa Abakristo kuko dutuye muri zone yabakristo ahubwo twitwe Abakristo kuko atuye muritwe harigihe abantu bajya bavuga ngo dutuye I kanombe kukibuga kindege ark wajya kureba ugasanga batuye batuye muri zone yikibuga ark ntibaragera mukibuga niko nabakristo bajya bibeshya ko bari mu gakiza ark batarimo ahubwo bari muri zone y’agakiza ntibigeze bakinjiramo Benedata burya ikikuriho ntagaciro kigira nkikikurimo burya kuvuga Kristo utakurimo ntagaciro bifite Ijambo riravuga ngo Ufite uwomwana afite ubugingo naho utamufite uwo mwana ntabugingo ufite, Murakoze niwisuzume mureba ko mufite uwo mwana

Read Previous

Indwara 5 zifata benshi kandi zoroshye kwirinda

Read Next

Ese ufite icyo wakwibutsa Imana mu bihe bikomeye

8 Comments

 • Imana ikongere amavuta urakoze kk wagirango winjiye mumiyima yabantu

 • Imana ihire umugaragu wayo kandi ikongerere impano.

 • Muhezagirwe cane,
  Turakunda inyigisho muhora mudushikiriza

 • Imana ikomeze kukurinda mukozi w’imana kuko ufasha benshi mu bagu kurikirana kuribohoka

 • Imana ikongerere aho ukura Irenée. Nkimara gusoma ubu butumwa nsaze ibyo uvuga aribyo bikorwa Muri iki gihe Imana itubashishe maze tuge tuvuga Yesu uturimo uturiho tumureke kuko iri jambo riradutsinze pe.

 • Yesu ashimwe!
  Inyigisho nk’izi z’ukuri nizo zikenewe muri iki gihe. Erega nibwo butumwa bwiza! Umwami Yesu abahundagazeho umugisha.

 • MUNGU abarikiwe sana

 • Amen. Guhurwa nibyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *