1. Home
  2. Inyigisho

Category: Inyigisho

Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera.

Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera.

Petero aterura amagambo ati “Ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ibyakozwe n’intumwa 10:34-25 Mu by’ukuri kwemerwa ni ikintu kiza mu buzima bw’iyi sim kuburyo…

Read More
Nugira amahitamo meza mu buzima bwawe si wowe gusa bizagirira inyungu

Nugira amahitamo meza mu buzima bwawe si wowe gusa bizagirira inyungu

Umwe mu bavugabutumwa basakaza ijambo ry’Imana cyane kuri iyi Si, Umunyamerikakazi w’imyaka 70 y’amavuko Joyce Meyer umuyobozi wa Joyce Meyer Ministries uzwi nk’umwanditsi w’ibitabo by’ivugabutumwa ndetse akaba n’umuhanuzi ukongeraho no kuba afite ikiganiro cya buri…

Read More
Kuvugisha ukuri bizatugeza mu ijuru

Kuvugisha ukuri bizatugeza mu ijuru

Mu gihe cya Dawidi biragaragara ko hari ikibazo abantu bo muri icyo gihe bibazaga kubyerekeye umuntu uzaguma hafi y’Imana mu gihe cyose kandi akayubaha igihe cyose ikigeretse kuri ibyo akazanagera mu ijuru bibaza bati ese…

Read More
Amakosa akomeye abakristo bakiri ingaragu bakora

Amakosa akomeye abakristo bakiri ingaragu bakora

Ingaragu zigize umubare munini mu matorero menshi, kandi ni kenshi abapasitori bigisha ku rushako ndetse no kurera. Ariko se, ni gute wamenya uwo mukwiriye kubana ? Amatorero make cyane niyo usanga yigisha ku gihe cyo…

Read More
kanguka ubohoke ubohoze ibyawe satani yakunyaze -Bishop Nathan  Amooti

kanguka ubohoke ubohoze ibyawe satani yakunyaze -Bishop Nathan  Amooti

Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y’i Misipa n’i Sheni, arihimba izina Ebenezeri ati “Uwiteka yaratuzahuye kugeza n’ubu.” 1 Samuel 7:12 Mu iki gihe Abisirayeli bari ahantu mu gihugu cy’Abanyamahanga, bakoreraga izindi Mana, muri icyo…

Read More
Pastor Desire atwigisha Ibimenyetso biranga umuntu wa kangutse

Pastor Desire atwigisha Ibimenyetso biranga umuntu wa kangutse

– Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Rom 13:11 – Ni cyo gituma bivugwa ngo“Usinziriye we, kanguka uzuke,Kristo abone uko akumurikira!” Abefeso…

Read More
Inyigisho: ni gute waba umusore cyangwa umukobwa ushimwa n’Imana n’abantu muri iki gihe

Inyigisho: ni gute waba umusore cyangwa umukobwa ushimwa n’Imana n’abantu muri iki gihe

Abantu benshi iyo uvuze ku bintu byo kubaka ingo, urubyiruko ruhita rukubaza ruti, natoranya nte uwo tuzabana, namenya nte uwo tuzabana ukwiye, rimwe na rimwe buri wese aba ashushanya mu bitekerezo uwo yumva yifuza wamunyura…

Read More
Isomere: Ubuhamya bw’ukuntu Imana yajyanye nawe kurambagiza umugeni!

Isomere: Ubuhamya bw’ukuntu Imana yajyanye nawe kurambagiza umugeni!

Arasenga ati : “Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa b’abo mu mudugudu basohotse bajya kuvoma. Bibe bitya: umukobwa ndibubwire nti : ndakwinginze…

Read More
Uwiteka amanuwe no kurwanira abantu be

Uwiteka amanuwe no kurwanira abantu be

Uwiteka arambwiye ngo : « Nkuko intare, intare y’igisore yivugira ku muhigo wayo, abashumba benshi bagahururira kurwana nayo ntikangwe n’amajwi yabo kandi nticogozwe n’urusaku rwabo, niko Uwiteka Nyiringabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa siyoni…

Read More
Ntibisanzwe!! bamwambitse impeta ku ngufu,Umugeni ntiyamenye uko ubukwe bwe bwagenze kandi aburimo

Ntibisanzwe!! bamwambitse impeta ku ngufu,Umugeni ntiyamenye uko ubukwe bwe bwagenze kandi aburimo

HABUMUGISHA Pacifique na UWUMUKIZA Teta ni abageni bakiri bashya bakoze ubukwe ku itariki 24/8/2019, aha paci aratubwira uko yahuye n’umufasha we baherutse kurushinga Pacifique ati:Nari umunyamasengesho muri 2011, umukobwa umwe ansaba kujya gusengera umunyeshuri njya…

Read More