1. Home
  2. Inyigisho

Category: Inyigisho

Imana iracyavuga – Dr Fidèle MASENGO

Imana iracyavuga – Dr Fidèle MASENGO

Imana ivuga rimwe, Ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. – Yobu 33:14 Incuro ninshi mu Gitabo cy’Ibyahishuwe haravuga ngo: “Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero.” Nibajije cyane impamvu iryo jambo rigarukwaho kenshi muri Bibiliya ntekereza…

Read More
Shishoza neza mu mahitamo yawe

Shishoza neza mu mahitamo yawe

Iyi nkuru ni iy’umugani Yesu yaciriye abigishwa be ndetse n’abigisha mategeko nyuma y’aho bamugeragezaga bamuza ibibazo bitandukanye, “Bati wakora iki kugirango ubone ubugingo buhoraho? Bati mugenzi wawe ninde. Luka 10:30-34 Muri uyu mugani yavuzemo amazina…

Read More
Iyo Igihe Cyo Kwibukwa Kigiye Gusohora – Bishop Dr Fidèle MASENGO

Iyo Igihe Cyo Kwibukwa Kigiye Gusohora – Bishop Dr Fidèle MASENGO

Uzahaguruka ubabarire i Siyoni, Kuko igihe cyo kuhababarira gisohoye, Ni koko igihe cyategetswe kirasohoye.  Zaburi 102:14 Kumva Imana n’ukumenya imbaraga z’igihe cyayo. Ibintu byose Imana ikora ibikora ku gihe ndetse n’abantu bose Imana ikoresha ibakoresha…

Read More
Aho Imana yagushize hari impamvu ba uwumumaro mu gihe cyawe

Aho Imana yagushize hari impamvu ba uwumumaro mu gihe cyawe

Hari inkuru y’umuntu numvise ngo yatumwe mu gihugu cya kure ari ngombwa ko ajyenda n’indege. Aragenda agera muri ya mahanga ya kure ajya mu manama atandukanye biga ku bintu bitandukanye,igihe kiragera asubira mu ndege agaruka…

Read More
Niyo iha intege abarambiwe; kandi utibashije imwongeramo imbaraga

Niyo iha intege abarambiwe; kandi utibashije imwongeramo imbaraga

“Niyo iha intege abarambiwe; kandi utibashije imwongeramo imbaraga.” Yesaya 40: 29 Ku mutwe w’iki gice cya 40 haranditse ngo “Comfort for God’s people “ Ibihumuriza ku bantu b’Imana. “Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize” Ni ko Uwiteka…

Read More
Imana iri kumwe nawe, wa munyembaraga w’ubutwari we, Genda uko imbaraga zawe zingana

Imana iri kumwe nawe, wa munyembaraga w’ubutwari we, Genda uko imbaraga zawe zingana

‘’Abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo Abisilayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije’.Abacamanza 7 :2 Ubwoko bwa Isirayeli bwari butotejwe n’umwanzi ukomeye, aribo Bamidiyani. Ariko…

Read More
Nubwo ku mutima ari kure ariko Imana izi gusoma inyuguti zihanditse

Nubwo ku mutima ari kure ariko Imana izi gusoma inyuguti zihanditse

O Lord, you have examined my heart and know everything about me! Psalm 139:1 Uwiteka warandondoye uramenya!Zaburi 139:1 Ku mutima ni kure, nta muntu ubasha kumenya ibirimo, ariko Imana imenya ibirimo. Dawidi we yarabisobanukiwe neza,bityo…

Read More
Ikitanyeganyeje umutima wawe n’uw’Imana ntikiwunyeganyeza

Ikitanyeganyeje umutima wawe n’uw’Imana ntikiwunyeganyeza

Sinatamba igitambo cyoswa ntagitanzeho ibyanjye- 1 Ngoma 21:24 Abantu benshi bakorera Imana. Ibi ni byiza ariko iyo urebye hari ijambo dukwiye gusobanukirwa cyane, ni uko imigisha yose Imana yayikubiye mu gutanga kuko gutanga bizana umugisha…

Read More
Inkuru yigisha: uri umunyembaraga nubwo wisuzugura ukumva ko ntacyo washobora

Inkuru yigisha: uri umunyembaraga nubwo wisuzugura ukumva ko ntacyo washobora

Abantu benshi bananirwa gutera imbere no kugera ku bintu bihambaye kuko batagira Kwizera nk’ukwa YOSUWA na KAREBU ubwo bari imbere y’abanaki, bakabona ko ari banini koko, ariko bakizera ko Imana niba iri mu ruhande rwabo…

Read More
Dore amahirwe ku bantu bahisemo gukurikirana

Dore amahirwe ku bantu bahisemo gukurikirana

Ni uko Petero aramubwira ati “Dore twebweho twasize byose turagukurikira.” Yesu aramubwira ati “Ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu, cyangwa bene se, cyangwa nyina, cyangwa se, cyangwa abana, cyangwa amasambu ku bwanjye no ku bw’ubutumwa…

Read More