1. Home
  2. Inyigisho

Category: Inyigisho

Icyikurimo gifite agaciro kuruta icyikuriho

Icyikurimo gifite agaciro kuruta icyikuriho

Ufite uwo Mwana ni we ufite ubwo bugingo, naho udafite Umwana w’Imana nta bugingo afite. 1 Yohana 5:12 Reka tuvuge itandukaniro ryo kuba muri Yesu no kuba kuri Yesu Umuntu udafite Yesu ameze nkimodoka idafite…

Read More
Menya Ibintu 8 bishora kuzitira amasengesho ntasubizwe

Menya Ibintu 8 bishora kuzitira amasengesho ntasubizwe

Hano hari ibintu 10 byatuma amasengesho y’umuntu adatanga umusaruro kabone nubwo yaba yasenganye umwete mwinshi cyangwa se yasenze igihe kirekire. 1.Amasengesho azitirwa n’urwango Mu bintu byiza byose umuntu yatunga, icyatandukanya umukirisito n’abandi bose ni urukundo.…

Read More
Imana ni umutunzi w’imbabazi izi intege nke zacu

Imana ni umutunzi w’imbabazi izi intege nke zacu

Nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura nk’umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi naho byatukura tukutuku birahinduka nk’ubwoya bw’intama bwera. (Yesaya 1:18). Imana ni umutunzi w’imbabazi, izi intege nke zacu uko zingana…

Read More
Ineza izana igisubizo -Irénée Ruhogo

Ineza izana igisubizo -Irénée Ruhogo

Benedata akenshi Imana ijya yibuka Ineza y’Umuntu ,Hari imirimo ukora maze igakora Ku mutima w’Imana. “INEZA IZANA IGISUBIZO” Umunsi Umwe Abraham abona abantu abagirira neza,aboza ibirenge abaha n’udutsima twokeje ,ntiyari azi ko Ari abamariyika agiriye…

Read More
Part 2: Dore ikintu cya gufasha mugihe ugorwa no kubabarira cyangwa gusaba imbabazi

Part 2: Dore ikintu cya gufasha mugihe ugorwa no kubabarira cyangwa gusaba imbabazi

Mu gice cya mbere cy’iyi nyigisho twagerageje gusobanura kubarira icyo bishatse kuvuga mu mvugo ya Bibiliya; ariko tunakomoza ku ntambwe ya mbere ishobora kudufasha kubabarira, aho twasanze ko ari ngombwa gusonukirwa ko umuntu ari gatoza…

Read More
Dore Impamvu zituma abashakanye batabana mu byishimo -Pastor Kazura Jules

Dore Impamvu zituma abashakanye batabana mu byishimo -Pastor Kazura Jules

Abahanga benshi bemeza ko imwe mu mpamvu zikomeye zituma urugo ruhinduka agahinda n’agahimano, ari uko ababana bombi batazi icyo bakora ngo baganire cyangwa se batanabishaka. Hari na benshi bamenye kok uganira ari byiza ariko bibaza icyo umuntu akwiye gukora…

Read More
Imirongo 10 yo muri Bibiliya wasoma mu gihe ufite agahinda ugasubuzwamo intege

Imirongo 10 yo muri Bibiliya wasoma mu gihe ufite agahinda ugasubuzwamo intege

Ku bantu benshi, hari ibihe bigora kwihanganira, ugasanga umubiri ndetse no mu buryo bw’ umwuka umuntu yacitse intege. Ibihe byo gupfusha, uburwayi, ubukene , inzira; ni bimwe mu bihe bigora abantu kubyakira, ugasanga habayeho kwiheba,…

Read More
No mu mibabaro yacu, Imana ikeneye ko tuyigirira ikizere

No mu mibabaro yacu, Imana ikeneye ko tuyigirira ikizere

Nari nizeye ubwo navugaga nti “Narababajwe cyane.” Zaburi 116:10 Aha hameze nk’aharimo urujijo ukuntu umuntu ababazwa yarangiza akanagira kwizera. Ubundi mu bintu bikamura kwizera k’umuntu rimwe na rimwe akanatakariza Imana ikizere harimo n’imibabaro. Kubera ko…

Read More
Ibasha guha ishusho ibintu bitayifite, ikabyaza umusaruro imibabaro ducamo

Ibasha guha ishusho ibintu bitayifite, ikabyaza umusaruro imibabaro ducamo

‘’Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y’imuhengeri, maze Umwuka w’Imana yagendagendaga hejuru y’amazi. Imana iravuga iti “Habeho umucyo”, umucyo ubaho. Itangiriro 1:2-3 Akenshi indirimbo abantu bakunda kumva zikomora imitima yabo, ni…

Read More
Part 1: Dore ikintu cya gufasha mugihe ugorwa no kubabarira cyangwa gusaba imbabazi

Part 1: Dore ikintu cya gufasha mugihe ugorwa no kubabarira cyangwa gusaba imbabazi

“Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa” (Mat.5:7) Umunsi umwe Petero yabajije Yesu niba akwiriye kubababarira uwamuhemukiye akageza ku nshuro ndwi gusa. Petero yumvaga yaba akoze ikintu kidasanzwe, kuko muri icyo gihe Abafarisayo bigishaga ko umuntu adakwiriye…

Read More