1. Home
  2. Author Blogs

Author: Manzi

Manzi

Imana izaguhembura nubwo wari uguye umwuma

Imana izaguhembura nubwo wari uguye umwuma

N’ubwo ururimi rwari ruguye umwuma,Uwiteka yirahiriye gusubiza abakene n’abatindi bashaka amazi bakayabura ururimi rwabo rukagwa umwuma, njyeweho Uwiteka nzabasubiza, Jehova Imana ya Isirayeli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z’imisozi n’amasoko mu bikombe hagati ubutayu nzabuhindura…

Read More
Inyungu dukura mu gusenga no kwiyiriza. 

Inyungu dukura mu gusenga no kwiyiriza. 

Abantu barimo bibaza impamvu biyiriza ubusa, Imana kuko ari Imana yo gukiranuka irabasubiza. Imana yerekanye kwiyiriza ubusa ishima, no kwiyiriza ubusa idashima. Yesaya 58:3-1 Umukristu utiyiriza ubusa washidikanya ubukristu bwe. Matayo 6 haravuga ngo nimugira…

Read More
Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari.

Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari.

Gucogora mu isi ni ibisanzwe cyane ko ibyo umuntu ashatse atari byo biba igihe cyose. Iyo umuntu agihamagarwa gukorera Imana aba agifite umuhati mwinshi, ariko kubera ukuntu isi yuzuyemo ibimeze nka do dani (twa tuntu…

Read More
Inzira z’Imana zirenze izabana b’abantu

Inzira z’Imana zirenze izabana b’abantu

“Akira ishimwe Mana yanjye , kuko wakoze ibyo ntakekaga, ibyo kwizera kwanjye kutashyikiraga, n’umutima wanjye ntubitekereze” “ Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n’ibyo twibwira byose nk’uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, icyubahiro kibe…

Read More
Irinde kwiteranya n’Imana muri ubu buryo

Irinde kwiteranya n’Imana muri ubu buryo

« Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo ubababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota, abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi » Kuva 22 :22-23 Nk’uko…

Read More
Ubuhamya: Bantaye mu kiyaga cya Victoria ariko Imana inkuramo

Ubuhamya: Bantaye mu kiyaga cya Victoria ariko Imana inkuramo

Nitwa MUSANGANFURA Evariste ndi umunyarwanda, ntuye mukarere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye, ariko navukiye muri Tanzaniya mu 1974 kuko ababyeyi banjye bari barahahungiye mu 1959. Ndubatse nfite umugore n’abana 2 ikindi ndi umukristu. Mu 1959…

Read More
Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa

Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa

“Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa” Matayo 5:4. Uyu ni umwe mu mirongo idasanzwe muri Bibiliya. Ni amagambo ajimije kandi abumbye ubundi busobanuro. Yesu yaravuze ati “Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa”. Hahirwa abashavura! Aya…

Read More
Sobanukirwa neza ibiranga umugore mwiza n’umugore mubi

Sobanukirwa neza ibiranga umugore mwiza n’umugore mubi

Burya umugore ni we rufunguzo rw’umubano, mu bavandimwe n’abaturanyi. N’ubwo umugabo yagira ubuntu n’urugwiro, n’ubwo yamwenyurira abandi no kugerageza kwakira, ntacyo byamarira abashyitsi, abaturanyi n’abagenzi, kuko inyifato y’umugore ari yo itanga ikaze. Imyifatire mibi y’abagore…

Read More
Amazi ni umuti ukomeye ku buzima bwawe

Amazi ni umuti ukomeye ku buzima bwawe

Ubushakashatsi bugaragaza ko amazi ari umuti ukomeye uvura indwara nyinshi ziterwa ahanini n’ibibazo binyuranye bituma mu mubiri amazi aba make. Nk’uko byatangajwe na Dr. Fereydoon Batmanghelidj, umushakashatsi wanditse igitabo “Your Body’s many cries for water”…

Read More
Umutwaro Yesu akwikoreza ni wowe

Umutwaro Yesu akwikoreza ni wowe

Mwese abarushye n’abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitimayanyu, kuko kunkorera kutaruhije, n’umutwaro wanjye utaremereye. Matayo 11.28-30. Hari igitekerezo kimwe cy’abagabo…

Read More